fbpx
DESIGN STORY

Различните видове интериорен дизайн водят и до различни резултати. В случая имаме един категоричен и неуловим резултат, който е последователен и едновременно с това създаващ визуални стимули.


Установяването на връзка между пространствата чрез елегантността на простотата, е основна съставка в света на съвременния модерен дом. Изследване на композиционния баланс и стремежът към хармония във формите са довели до съвършенството на класическото изкуство, което го прави безсмъртно . . . Мраморът напомня леките драперии и изящните форми, чиято красота и безупречност са подчертани от очарованието на леките жилки и нежната здравина на мраморения камък.Точното съчетаване на материали и настроение създава усещане за необхватност на това пространство и приветлива среда. Избрахме белия цвят, за да отворим целият капацитет на дизайна на апартамента. Огледалата, са поставени на тези места, на които създават илюзията за безкрайност на това място.


БЯЛО / ОГЛЕДАЛА / СВЕТЛИНА

Точното съчетаване на материали и настроение създава усещане за необхватност на това пространство и приветлива среда.

DESIGN STORY

"A result that is a space categorical and elusive, coherent and creating visual stimulations all at the same time!”


Establishing links between spaces through the elegance of simplicity, a fundamental ingredient for the entire design world. A study of the composition balance and the pursuit of harmony in shapes have led to the perfection of classical art, making it immortal.. Marble brings to mind the light drapery and graceful forms of classic art, the beauty and impeccability of which are emphasised by the charm of the light veins and gentle robustness of marble stone.


WHITE / MIRROR / LIGHT

Точното съчетаване на материали и настроение създава усещане за необхватност на това пространство и приветлива среда.

We chose the white color to open the capacity of the apartment, mirrors on the right places continue the illusion of an endless place.