Започваме проект за нов апартамент и сме решили ви преведем през целия процес на нашата работа – от проектирането до реализацията на един интериор.

Клиентите са млада двойка, притежаваща два идентични апартамента, които трябва да бъдат преустроени в един. Сградата е все още в строителство и сега е точното време, в което могат да се направят всички вътрешни корекции – събаряне и изграждане на стени, промяна и изграждане на инсталации. Получаваме от клиентите полезна изходна информация – проекти за всички инсталации, носещи елементи, ВиК връзки и т.н. :

Интериорен дизайн и разпределение от АЛЛ ин Студио

Това, което трябва да спазваме и не може да променяме са местата на баните, тъй като законът в това отношение е ясен – в жилищна кооперация баня и мокро помещение могат да бъдат единствено и само под или над същите по цялата вертикала на блока.

При първото си посещение на обекта сме длъжни да измерим всяка една стена и да проверим дали съвпада с даденото на чертежите. Нямаше разлики, което означава, че строителят си върши работата качествено. За да не изтървем нещо правим и снимки на целия обект :


Стройтелно-ремонтни дейности

Интериорен дизайн - процесът...

Част от основните изисквания на клиентите относно новото им жилище са :

1. Да няма преходни стаи.

2. Да бъдат отделени две основни зони – нощ и ден.

3. Да бъдат обособени 2 спални – една родителска и една детска, като родителската да има собствена баня.

4. Възможност за по-голям дрешник/гардероб. Като обособяването му в отделно помещение не е задължително.

5. Кухня с остров, който да бъде като “олтар” за готвене.

6. Максимално много светлина във всяко едно от помещенията.

На този етап от проектирането нашата задача е да стартираме с варианти на функционалното зониране, които да удоволетворяват горните изисквания.

Започваме да творим и да подреждаме пъзела от стаи, желания, функции и нужди…

Очаквайте скоро продължение с одобрения вариант на нашите клиенти.

Всички постове по темата:

Част 1 – Заданието.
Част 2 – Решението.
Част 3 – Визуализациите.
Част 4 – Работните проекти.
Част 5 – Ремонтът започва с новите стени.
Част 6 – Инсталациите.
Част 7 – Запечатване и мазилка
Част 8 – Тавани и малка баня.
Част 9 – Плочки коридор, кухня и баня.
Част 10 – Банята.
Част 11 – Боя и паркет
Част 12 – мебели
Част 13 – фотосесия.

ALL in Studio