Разработваме архитектурен проект за двуфамилна къща в София и не можем да изберем кои от вариантите да отсеем и премахнем…и кои да оставим…В затруднение сме…Кой според вас е най-удачен да остане и кой да напусне играта?

Arch_house_allin

Вариант 1:

arch_house_allin.bg

Вариант 2:

arch_house_allin.bg

Вариант 3:

arch_house_allin.bg

и един по-стандартен Вариант 4:

arch_house_allin.bg

Имаме си фаворит, но имаме нужда от още една гледна точка. Кой да е…?

И докато се чудите, хвърлете един бърз поглед на една друга къща над морето, която проектирахме лятото. Надяваме се да ви хареса!